1. Ochrana osobných údajov sa riadi zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. 

2. Vyplneným a odoslaným objednávky nám dávate súhlas na zhromažďovanie a evidovanie Vašich osobných údajov a údajov o Vašich nákupoch. Tento súhlas máte právo písomne odvolať na našej adrese alebo prostredníctvom elektronickej pošty. 

3. Údaje, ktoré ste nám poskytli za účelom spracovávania a uchovania, môžete kedykoľvek zmeniť. 

4. Vyhradzujeme si právo vykonávať analízy o správaní sa spotrebiteľov a návštevníkov našej internetovej stránky. Zaväzujeme sa, že osobné údaje spotrebiteľov neposkytneme tretej osobe. Spotrebiteľ však musí vziať na vedomie, že údaje, ktoré dobrovoľne poskytne v rámci sociálnych sietí alebo iných stránok, môžu byť použité treťou osobou a my za tieto informácie nenesieme zodpovednosť.